نمایه شده  عنوان آدرس
1 نشر نیوند WWW.NEEVANDPUB.IR
2 انجمن روانشناسی ایران www.iranpa.org
3 انجمن روانشناسی آمریکا www.apa.org
4 بانک اطلاعات نشریات کشور www.magiran.com
5 پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.ir
6 انجمن ایرانی روانشناسی http://www.iranapsy.ir
7 انجمن روانشناسی اجتماعی ایران http://www.iranianasp.com
8 انجمن های روان شناسی جهان http://www.apa.org
9 پژوهش های روانشناختی www.psychological-research.com
10 طاقچه | فروشگاه کتاب الکترونیک فارسی www.taaghche.ir