• ارزيابي

   

   

   

   با پر کردن فایل  فرم اشتراک  و ایمیل به آدرس  research.psychological@gmail.com  و یا  با فکس کردن آن به شماره 88010883 021  داخلی 4 و  واریز مبلغ اشتراک به کارت 3423-2246-9974-6037  بانک ملی بنام دکتر رضا زمانی، یکی از مشترکان    مجله پژوهش های روانشناختی   شوید.

   

   
  * امکان خرید مقاله به صورت تکی برای شما عزیزان، تنها با پرداخت 1500 تومان به کارت 3423-2246-9974-6037  بانک ملی بنام دکتر رضا زمانی

  و یا  از طریق تماس با دفتر انتشارات اشتراک خود ر ا تلفنی ثبت فرمایید.

  تلفن:
  88350858-021