• معرفي نشريه
  علمی

   

  ضمن سپاس از نویسندگانی که مقالات خود را قبلاً به این نشریه ارسال نموده اند
  و در انتظار پاسخ داوری هستند،
  با توجه به شرایط پیش آمده
  و نامعلوم بودن مدت زمان روند تعیین مدیر مسئول جدید نشریه،
  تقاضا می شود در صورت تمایل مقاله ارسالی خود را
  به نشریات دیگری ارسال
  فرمایید.

   
   
   
  ضمن عرض تسلیت درگذشت استاد فرزانه جناب آقای دکتر رضا زمانی
   به اطلاع می‌رساند تا اطلاع ثانوی از پذیرش مقاله جدید معذوریم.
   
   
  دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی
   
   
   

  هیأت تحریریه (شورای دبیران):
  دکتر شیوا دولت آبادی، دانشگاه علامه طباطبایی
  دکتر حسین شکرکن، دانشگاه شهید چمران
  دکتر علیرضا کیامنش، دانشگاه خوارزمی
  دکتر حمزة گنجی، دانشگاه آزاد اسلامی
  دکتر بیژن گیلانی، دانشگاه تهران
  دکتر پروانه محمدخانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  دکتر مرتضی مهران منطقی،  دانشگاه خوارزمی
  دکتر امیرهوشنگ مهریار، دانشگاه شیراز
   
  صاحب امتیاز، مدیرمسؤول، و سردبیر:
  دکتر رضا زمانی، دانشگاه تهران
   
   
  مشاور آمار: دکتر مهدی سلیمانی
  مدیر اجرایی: پریسا فرجی
  ویراستار: فروزنده داورپناه
  همکاران: حمیده محمدصراف کردی،فاطمه عبدالمحمدی

   
  تأئیدیه علمی-پژوهشی وزارت علوم مورخ: 1373/3/2، 1383/4/6، 1389/7/3، 1392/8/8
  شماره پروانه انتشار: 102/3882
  آی. اس. اس. ان: 9616-1019
   شماره شاپا: 4115-2717
   

  ارتبـاط بـا مـــا


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - اثر توان‌بخشی شناختی کنترل مهاری بر کارکردهای اجرایی گرم: خطرپذیری و درک زمان در کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی
   بتول  نجاری الموتی جاوید پیمانی مریم بهرامی هیدجی شیدا سوداگر ناهید  هواسی سومار
   شماره 1 , دوره 24 , بهار-تابستان 1402
   چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر توان‌بخشی شناختی کنترل مهاری بر دو کارکرد اجرایی گرم: خطرپذیری، و درک زمان، در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی انجام شد. طرح پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون، و پیگیری با گروه کنترل بود. تعداد 30 دانش‌آمو چکیده کامل
   چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر توان‌بخشی شناختی کنترل مهاری بر دو کارکرد اجرایی گرم: خطرپذیری، و درک زمان، در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی انجام شد. طرح پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون، و پیگیری با گروه کنترل بود. تعداد 30 دانش‌آموز دختر و پسر ۷ تا ۱2 سال مقطع ابتدایی که در سال تحصیلی 1401-1400 در شهر تهران مشغول به تحصیل بودند و تشخیص اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی را داشتند با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه اسنپ IV، تکلیف رایانه‌ای سنجش خطرپذیری بارت (BART)، و تکلیف رایانه‌ای بازتولید زمان استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها روش تحلیل واریانس آمیخته با اندازه‌گیری مکرر به کار رفت. نتایج نشان دادند که در عملکرد گروه‌ آزمایش و گروه کنترل در مؤلفة خطرپذیری و در تکلیف فواصل زمانی بلند مدت از مولفة درک زمان، تفاوت وجود دارد (05/0P<) اما در تکلیف فواصل زمانی کوتاه مدت، بین دو گروه تفاوت معنادار مشاهده نشد. در مجموع چنین به‌دست آمد که تکالیف رایانه‌ای ساختاریافته با هدف تقویت مهار تداخل و پاسخ، در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نقص ‌توجه/ بیش‌فعالی، به بهبود دو کارکرد اجرایی گرم یعنی خطرپذیری و درک زمان (فواصل زمانی بلندمدت) کمک می‌کند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - مرور سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط با اهمالکاری تحصیلی (غیرفعّال و فعّال): ارائه یک مدل مفهومی پنتاگونی
   مجتبی  بیرامی پروین کدیور هادی کرامتی مهدی عربزاده جواد کاووسیان
   شماره 1 , دوره 24 , بهار-تابستان 1402
   دریافت اصلاح نهایی مقاله: 23/9/1401 پذیرش مقاله: 24/2/1402 Abstract: The aim of the present study was to systematicallپژوهش حاضر با هدف مرور سیستماتیک مطالعات مرتبط با اهمالکاری تحصیلی برای دست یافتن به یک مدل و چارچوب نظری انجام گردید. این پژوهش از نوع مطالعات ث چکیده کامل
   دریافت اصلاح نهایی مقاله: 23/9/1401 پذیرش مقاله: 24/2/1402 Abstract: The aim of the present study was to systematicallپژوهش حاضر با هدف مرور سیستماتیک مطالعات مرتبط با اهمالکاری تحصیلی برای دست یافتن به یک مدل و چارچوب نظری انجام گردید. این پژوهش از نوع مطالعات ثانویه است و با توجه به روش اجرا، مرور سیستماتیک تلقی می‌شود. بر همین‌ اساس، با جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی و مطالعاتیِ معتبری که در بازة زمانی 1386 تا 1401 (2007-2022 م) از جوانب مختلف به موضوع اهمالکاری تحصیلی پرداخته بود‌ند و با تکیه بر روش پریزما، بعد از شناساییمقاله و غربال 1645 مقاله از میان آنها 43 مقاله برای بررسی انتخاب شدند. نتایج نشان دادند که پیش‌بینی‌ کننده‌ها و همبسته‌های اهمالکاری تحصیلی را می‌توان در قالب پنج رویکرد روان‌شاختی شامل شخصیتی، بافتی‌ ـ محیطی، شناختی ـ عصبی، هیجانی، و انگیزشی ـ ارادی طبقه‌بندی کرد و پیامدهای آن را در قالب دو بخش درونی و بیرونی قرار داد. این طبقه‌بندی به ارائه یک چارچوب نظری تحت عنوان «مدل پنتاگونی اهمالکاری تحصیلی» منجر شد که در آن، بر تعامل بین رویکردها و پیامدها تأکید می‌شود. براساس این نتایج، پیشنهادهایی کاربردی و پژوهشی برای انجام تحقیقات بیشتر در حوزه اهمالکاری تحصیلی (غیرفعّال و فعّال) ارائه شد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - رواسازی و اعتباریابی فرم کوتاه پرسشنامه کارکرد تأملی
   فاطمه عرب علی دوستی محمود  دهقانی مریم روشن سمیه  رباط میلی
   شماره 1 , دوره 24 , بهار-تابستان 1402
   هدف پژوهش حاضر، اعتباریابی یا تعیین ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه کارکرد تأملی بود. جامعه آماری این مطالعه مشتمل بود بر کلیه دانشجـویان دانشگاه‌های پیام‌نور آذربایجان غربی (میاندوآب، شاهین‌دژ، بوکان، و ارومیه) که در سال تحصیلی 1398-1397 شاغل به تحصیل بودند. با نمونه‌گیری چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر، اعتباریابی یا تعیین ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه کارکرد تأملی بود. جامعه آماری این مطالعه مشتمل بود بر کلیه دانشجـویان دانشگاه‌های پیام‌نور آذربایجان غربی (میاندوآب، شاهین‌دژ، بوکان، و ارومیه) که در سال تحصیلی 1398-1397 شاغل به تحصیل بودند. با نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، از میان آنان، 570 نفر انتخاب شدند که به پرسشنامة 8 آیتمی کارکرد تأملی (RFQ) پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری‌شده به‌صورت تصادفی به دو قسمت برابر (285 نفری) تقسیم ‌شدند که یک گروه، برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی به کار رفت و داده‌های گروه دوم برای تحلیل عاملی تأییدی. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل عاملی اکتشافی با مؤلفه‌های اصلی و چرخش ابلیمین یک ساختار دوعاملی با نام‌های قطعیت و عدم‌قطعیت را نشان داد. مقدار ارزش ویژه برای قطعیت و عدم‌قطعیت به‌ترتیب 04/2 و 39/1 بود. همچنین، عامل اول (قطعیت) و دوم (عدم‌قطعیت) %56/25 و %42/13 واریانس نمره‌ها را تبیین کردند. نتایج تحلیل عاملی ‌تأییدی ساختار دوعاملی را تأیید کرد (12/76=2χ، 48=df، 01/0=P؛ 98/0=GFI؛ 96/0=AGFI؛ 98/0=CFI؛ 03/0=RMSEA). ضرایب آلفای کرونباخ برای عامل‌ها به‌ترتیب 78/0 و 76/0 به‌دست آمد. به‌علاوه، نتایج بازآزمایی برای عامل‌های قطعیت و عدم‌قطعیت به‌ترتیب 76/0 و 73/0 و شاخص پایایی ترکیبی نیز برای این دو عامل به‌ترتیب 88/0 و 86/0 به‌دست آمد. نتایج همبستگی پیرسون در جهت بررسی روایی همگرای این پرسشنامه با سبک‌های دلبستگی و دشواری در تنظیم هیجان نشان داد که بین این متغیرها رابطه معناداری در سطح 01/0 وجود دارد. کاربرد شاخص فورنل و لاکر نیز روایی واگرا را ‌‌تأیید کرد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان روایی و اعتبار نسخه فارسی کارکرد تأملی (RFQ) را ‌‌تأیید کرد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی تأثیر مشاوره، ساخت‌گرایی مسیر شغلی بر تغییرات کیفی زندگی‌نامه شخصی مسیر شغلی آینده دانش‌آموزان
   پریسا نیلفروشان سیده فاطمه موسوی
   شماره 1 , دوره 24 , بهار-تابستان 1402
   این مطالعه با این هدف انجام شد تا تأثیر مشاوره ساخت‌گرایی مسیر شغلی را بر تغییرات کیفی زندگی‌نامه شخصی مسیر شغلی آینده در دانش‌آموزان دختر پایه نهم، مشخص سازد. روش این پژوهش، نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری آن مشتمل بود بر دانش‌آموزا چکیده کامل
   این مطالعه با این هدف انجام شد تا تأثیر مشاوره ساخت‌گرایی مسیر شغلی را بر تغییرات کیفی زندگی‌نامه شخصی مسیر شغلی آینده در دانش‌آموزان دختر پایه نهم، مشخص سازد. روش این پژوهش، نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری آن مشتمل بود بر دانش‌آموزان دختر پایۀ نهم متوسطۀ اول در شهر اصفهان. از این دانش‌آموزان، 54 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی، در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مداخله به شیوه گروهی، طی 8 جلسه در گروه آزمایش اجرا شد داده‌ها با استفاده از ابزار زندگی‌نامة شخصی مسیر شغلی آینده (FCA) گردآوری شدند که با استفاده از آزمون مجذور خی و ضریب همبستگی فی و تحلیل مضامین روایتی تحلیل شدند. نتایج آزمون مجذور خی نشان دادند تفاوت میان گروه آزمایش و گواه به لحاظ تعداد تغییرات ایجاد شده در زندگی‌نامه‌های مسیر شغلی آینده، معنا‌دار است (05/0>P). نتایج تحلیل مضامین روایتی نیز نشان می‌دهند که مشاوره ساخت‌گرایی مسیر شغلی باعث ایجاد تغییرات روایتی در زندگی‌نامه شخصی مسیر شغلی آیندۀ دانش‌آموزان می‌شود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسی اعتبار، ساختار عاملی، و روایی ملاکی مقیاس مقبول‌نمایی اجتماعی مارلو ـ کران
   علی رضا عظیم پور طیبه رحیمی پردنجانی
   شماره 1 , دوره 24 , بهار-تابستان 1402
   در پرسشنامه‌های خودگزارش‌دهی، تورش مقبول‌نمایی اجتماعی مشاهده می‌شود. از این‌رو سنجش مقبول‌نمایی اجتماعی و مهار آن، روشی رایج برای بهبود یافته‌های مبتنی بر این پرسشنامه‌هاست. یکی از معمول‌ترین ابزارهای اندازه‌گیری این تورش، فرم 13 گویه‌ای مقیاس مقبول‌نمایی اجتماعی مارلو چکیده کامل
   در پرسشنامه‌های خودگزارش‌دهی، تورش مقبول‌نمایی اجتماعی مشاهده می‌شود. از این‌رو سنجش مقبول‌نمایی اجتماعی و مهار آن، روشی رایج برای بهبود یافته‌های مبتنی بر این پرسشنامه‌هاست. یکی از معمول‌ترین ابزارهای اندازه‌گیری این تورش، فرم 13 گویه‌ای مقیاس مقبول‌نمایی اجتماعی مارلو و کران (MCSDS؛ رینولدز، 1982) است که نسخة فارسی آن دارای اعتبار مطلوبی نیست. در این پژوهش با استفاده از داده‌های پژوهش‌های قبل بر دانشجویان شامل 1439 نفر و داده‌های طولی پژوهشی دیگر شامل 90 دانشجو، این ابزار مورد اعتباریابی مجدد واقع شد. تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی، همبستگی گویه‌ها با نمرة کل، ضریب دشواری، شاخص تشخیص، و همچنین بررسی اعتبار به روش همسانی درونی و بررسی روایی ملاکی به شکل مقایسة پرسشنامه‌های گمنام و با نام، همگی بر نمونة اول انجام گردید، و بررسی اعتبار به روش بازآزمایی بر داده‌های مطالعة طولی صورت گرفت. تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که این آزمون دارای سه عامل است و تحلیل عامل تأییدی نیز آن را تأیید کرد. با این حال بررسی محتوای گویه‌های عوامل اول و دوم و ابهام در نام‌گذاری، به‌علاوة روایی ملاکی، همسانی درونی، و پایایی عوامل، و همچنین شاخص تشخیص گویه‌ها، اعتبار و روایی عامل اول و سوم را زیر سؤال برد. به‌نظر می‌رسد عوامل اول و سوم چیزی دیگر به جز مقبول‌نمایی اجتماعی را می‌سنجند. با حذف عامل اول و سوم، 7 گویه باقی ماند که برای سنجش و مهار مقبول‌نمایی اجتماعی در تحقیقاتی که از پرسشنامه‌های خودگزارش‌دهی استفاده می‌کنند مناسب است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - رابطه استرسِ ادراک شده و ولع مصرف با پیش‌بینی بازگشت افراد به مصرف موادِ محرک با واسطه‌گری خودکنترلی
   رویا  جلیلی جواد خلعتبری حسن  احدی شهره قربان شیرودی
   شماره 1 , دوره 24 , بهار-تابستان 1402
   هدف پژوهش حاضر بررسی این نکته بود که در افراد معتاد، با واسطه‌گری خودکنترلی، استرس ادراک شده و ولع مصرف با پیش‌بینی بازگشت افراد به مواد محرک چه رابطه‌ای دارد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بود بر تمامی افراد مصرف‌کننده مواد چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر بررسی این نکته بود که در افراد معتاد، با واسطه‌گری خودکنترلی، استرس ادراک شده و ولع مصرف با پیش‌بینی بازگشت افراد به مواد محرک چه رابطه‌ای دارد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بود بر تمامی افراد مصرف‌کننده مواد محرک که در مراکز نگهداری و مراقبتی شهر تهران در سال 1400 مستقر بودند. برای انتخاب نمونه به استناد فرمول مدل‌یابی ساختاری، 250 نفر به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از مقیاس‌های استرس ادراک شده کوهن (PSS)، ولع مصرف مواد فرانکن ((DDQ، پیش‌بینی بازگشت افراد به مواد رایت (PRS)، و خودکنترلی تانجی استفاده شد. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر نشان داد که رابطه مثبت و معناداری (01/0>P) بین استرس ادراک شده و پیش‌بینی بازگشت به مصرف مواد محرک با واسطه‌گری خودکنترلی، و بین ولع مصرف مواد با پیش‌بینی بازگشت به مصرف مواد محرک با واسطه‌گری خودکنترلی وجود دارد. همچنین رابطه منفی و معناداری (01/0>P) بین خودکنترلی و پیش‌بینی بازگشت به مصرف مواد محرک وجود دارد. بدین روی می‌توان گفت که با افزایش استرس ادراک شده و ولع مصرف، بازگشت به مصرف مواد محرک افزایش و میزان خودکنترلی کاهش می‌یابد، و با کاهش خودکنترلی نیز بازگشت به مصرف مواد محرک افزایش می‌یابد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - اثربخشی طرحواره‌درمانی بر سبک‌های خوردن، ذهنیت‌های طرحواره‌ایِ کودک شاد و بزرگسال سالم در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوری: مطالعه تک‌آزمودنی
   مریم   نوری زاده میرابادی مرجان حسین زاده تقوایی رضا  مولودی شیدا سوداگر مریم بهرامی هیدجی
   شماره 1 , دوره 24 , بهار-تابستان 1402
   پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی بر سبک‌های خوردن و ذهنیت‌های طرحواره‌ای کارآمد در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوری انجام شد. طرح پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با ساختار تک آزمودنی از نوع ABA بود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بود بر کلیه زنان چاق مبتلا به اختلال چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی بر سبک‌های خوردن و ذهنیت‌های طرحواره‌ای کارآمد در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوری انجام شد. طرح پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با ساختار تک آزمودنی از نوع ABA بود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بود بر کلیه زنان چاق مبتلا به اختلال پرخوری که در سال‎های 1400-1399 به یک کلینیک لاغری شهر تهران مراجعه کرده بودند. از جامعه آماری پژوهش، با توجه به ملاک‌های ورود به پژوهش و خروج از آن، هشت نفر انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آ‌وری داده‌‌ها شامل پرسشنامه سبک‌های خوردن داچ (DEBQ)، پرسشنامه ذهنیت‌های طرحواره یانگ (SMQ)، و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. طرحواره‌درمانی در قالب 20 جلسه 90 دقیقه‌ای گروهی، و 4 جلسه تکمیلی انفرادی 45 دقیقه‌ای اجرا شد. شرکت‌کنندگان، 3 بار در مرحله خط پایه، و 10 بار در مرحله مداخله ارزیابی قرار شدند. و 8 هفته پس از مداخله، هر 2 هفته یک‌بار، به‌وسیله ابزار اندازه‌گیری مورد پیگیری قرار گرفتند. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها ابتدا نمره‌های شرکت‌کنندگان به‌صورت انفرادی طی سه مرحلة خط پایه، ده مرحلة مداخله، و چهار مرحلة پیگیری جمع‌آوری گردید و در ادامه با استفاده از نمودار روند نمره‌های شرکت‌کنندگان در مراحل مختلف خط پایه، مداخله، و پیگیری، مورد تحلیل دیداری قرار گرفت. سپس با استفاده از شاخص‌های اندازة اثر، درصد ‌داده‌های ناهمپوش (PND)، درصد بهبودی و شاخص تغییرات معتبر (RCI)، میزان اثربخشی درمان تعیین گردید. یافته‌ها نشان داد که نمره‌های ذهنیت‌های کارآمدِ؛ کودک شاد، و بزرگسال سالم در مرحلة مداخله نسبتِ به مرحلة خط پایه در مورد بیشتر شرکت‌کنندگان دارای روند صعودی و افزایشی و معنادار بود. نمره‌های سبک‌های خوردن هیجانی در مورد همة افراد و سبک‌های خوردن بیرونی و بازداری‌شده نیز در مورد اکثر افراد، سیر نزولی و کاهشی داشت و معنادار بود. همچنین نمره‌های شاخص RCI حاکی از ثبات نتایج طرحواره‌درمانی در مرحله پی‌گیری بود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری مقیاس شکوفایی زوجی
   منوچهر   رضائی بلال ایزانلو ناصر عباسی حبیبه بشیرنژاد
   شماره 1 , دوره 24 , بهار-تابستان 1402
   رضایت زوجی در پژوهش‌های زیادی مورد مطالعه قرار گرفته اما به ماهیت و سنجش روابط زوجی شکوفا توجه کمی اختصاص یافته است. از طرف دیگر، مقیاس‌های فعلی اندازه‌گیری کیفیت رابطة در قسمت بالایی پیوستار سنجش، فاقد حساسیت هستند؛ نکته‌ای که مانع پیشروی به سمت درک و سنجش شکوفایی زوجی چکیده کامل
   رضایت زوجی در پژوهش‌های زیادی مورد مطالعه قرار گرفته اما به ماهیت و سنجش روابط زوجی شکوفا توجه کمی اختصاص یافته است. از طرف دیگر، مقیاس‌های فعلی اندازه‌گیری کیفیت رابطة در قسمت بالایی پیوستار سنجش، فاقد حساسیت هستند؛ نکته‌ای که مانع پیشروی به سمت درک و سنجش شکوفایی زوجی می‌شود. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر، ترجمه و مطالعه قابلیت انطباق‌پذیری ساختار عاملی مقیاس شکوفایی زوجی (CFM) در نمونه‌های ایرانی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر متشکل بود از معلمان متأهل استان زنجان در سال 1401ـ1400 (2021-2022) که از میان آنان با روش نمونه‌گیری در دسترس، 429 نفر انتخاب شدند. در مطالعه حاضر، یافته‌های حاصل از تحلیلِ موازی، آزمون MAP، و تحلیل شبکه اکتشافی حاکی از ساختار تک‌عاملی CFM بود. همچنین بروندادهای تحلیل بوت‌استرپ جهت بررسی میزان ثبات ساختار عاملی، تک‌بُعدی بودن CFM را مورد تأیید قرار دادند. تحلیل‌های مبتنی بر نظریه سؤال ـ پاسخ، برازش گویه‌ها با مدل پاسخ مدرج را تأیید کرد و شیب گویه‌ها حاکی از قدرت تمیز همه سؤالات بود که نشان می‌دهد همه گویه‌ها دارای آگاهی بودند. علاوه‌بر این، تحلیل‌های مبتنی بر نظریه سؤال ـ پاسخ تصدیق کرد که هر سه نسخه CFM به ترتیب از نسخه بلند تا نسخه کوتاه، بیشترین میزان آگاهی را ارائه می‌کنند که نشان‌دهنده مطلوب بودن نسخه‌های کوتاه در بین نمونه‌های مورد مطالعه نیز بود. شاخص‌های برازش، آماره‌های آلفا، پایایی ترکیبی، و شاخص AVE در هر سه نسخه CFM، هم در کل نمونه و هم به تفکیک جنسیت، مطلوب بودند. ریشه دوم AVE در کل نمونه برابر 826/0 بود که از برقرار بودن روایی تشخیصی در سطح سازه حکایت داشت. نتایج مربوط به تغییرناپذیری ساختار عاملی براساس جنسیت در نسخه بلند در چهار مدل شکلی، متریک، اسکالر و دقیق نشان داد که تغییرناپذیری در تمامی مدل‌ها برقرار است. متغیر شکوفایی زوجی با دیگر متغیرهای به‌کاررفته در این مطالعه روابط معناداری داشت که حاکی از روایی همگرا و واگرای مطلوب CFM بود. یافته‌های مطالعه حاضر گواه بر این بود که CFM از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است و با هنجارهای فرهنگی جامعه ایران سازگاری دارد. پرونده مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - پیش بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی و خلاقیّت هیجانی
   محبوبه امین علی اکبر سلیمانیان احمد حیدرنیا
   شماره 1 , دوره 21 , بهار-تابستان 1397
   هدف پژوهش حاضر پیش بینی کیفیت روابط زناشویی براساس باورهای ارتباطی و خلاقیّت هیجانی است. در این پـژوهش تـوصیفی ـ همبستگی، 327 نـفر از فرهنگیانِ متأهل از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های سازگاری زوجی اصلاح شده (RDAS)، باورهای ارتباطی (RBI)، و خلاقیت هیج چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر پیش بینی کیفیت روابط زناشویی براساس باورهای ارتباطی و خلاقیّت هیجانی است. در این پـژوهش تـوصیفی ـ همبستگی، 327 نـفر از فرهنگیانِ متأهل از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های سازگاری زوجی اصلاح شده (RDAS)، باورهای ارتباطی (RBI)، و خلاقیت هیجانی (ECI) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با روش همزمان، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که خلاقیّت هیجانی رابطة مثبت و معناداری با کیفیت روابط زناشویی دارد. از میان خرده مقیاس های باورهای ارتباطی، باور به مخرب بودن مخالفت، و باور به عدم تغییرپذیری همسر، رابطة منفی و معنادار با کیفیت روابط زناشویی دارند. همچنین، هر سه متغیر قادر به پیش بینی کیفیت روابط زناشویی هستند. با توجه به نتایج این پژوهش می باید به ضرورت توجه به باورهای ارتباطی، خلاقیّت هیجانی، استفاده از برنامه های آموزشیِ مناسب در جهت تصحیح باورهای ناکارآمد، و آگاهی و تنظیم هیجانی برای افزایش کیفیت روابط زناشویی تأکید کرد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر رفتار درمانیِ دیالکتیک در افسردگی نوجوانانِ بی سرپرست
   معصومه آخوندی مینا مجتبایی
   شماره 1 , دوره 21 , بهار-تابستان 1397
   هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجانِ مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک (DBT) در کاهش افسردگی نوجوانانِ تحت پوششِ سازمان بهزیستیِ شهرستان ملارد از توابع استان تهران بوده است. پژوهش حاضر نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل است. جامعة پژ چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجانِ مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک (DBT) در کاهش افسردگی نوجوانانِ تحت پوششِ سازمان بهزیستیِ شهرستان ملارد از توابع استان تهران بوده است. پژوهش حاضر نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل است. جامعة پژوهش مشتمل است بر پسران نوجوان در مقطع سنی 12 تا 18 سال که در سال 1393 در شهرستان ملارد تحت پوشش سازمان بهزیستـی بودنـد. به جهـت انتخـاب نمونـه، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. حجم نمونة پژوهش 20 نفـر بود. شرکت-کنندگان پس از انتخـاب اولیـه، به طـور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (دو گروه 10 نفره). سپس مداخلات درمانی در 8 جلسة دو ساعته در گـروه آزمايش به اجرا درآمد، درحالی که گروه کنترل هيچ گونه مداخلـه اي دریـافت نکرد. برای جمع آوری داده ها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون، از مقیاس افسردگی بک (BDI) استفاده شد تحليل کوواريانس داده ها نشان داد که آموزش مهارت تنظیم هیجانِ مبتنی بر رفتاردرمانیِ دیالکتیک در کاهش افسردگی نوجوانان مؤثر است (05/0>P). رفتاردرمانی دیالکتیک با اعتباربخشی به مراجع، باعث پذیرش مشکلات هیجانی می شود که این پذیرش در نهایت به تسهیل تغییرات منجر می گردد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - اثربخشی گروه درمانیِ مبتنی بر بخشش بر علائم افسردگی و نشانگان آشفتگی روانی در زنان سالمند
   پروانه محمدخانی
   شماره 2 , دوره 20 , پاییز-زمستان 1396
   چکیده: مطالعه حاضر در چارچوب طرح شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل، انجام پیش آزمون ـ پس آزمون، و پیگیری 3 ماهه انجام شد. جامعة آماری پژوهش را زنان سالمندی تشکیل می دادند که پیش از اجرای پژوهش به فرهنگ سرای امید شهر تهران مراجعه کرده بودند. از این جامعه آماری به ت چکیده کامل
   چکیده: مطالعه حاضر در چارچوب طرح شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل، انجام پیش آزمون ـ پس آزمون، و پیگیری 3 ماهه انجام شد. جامعة آماری پژوهش را زنان سالمندی تشکیل می دادند که پیش از اجرای پژوهش به فرهنگ سرای امید شهر تهران مراجعه کرده بودند. از این جامعه آماری به تصادف، نمونه ای به حجم 30 نفر انتخاب گردید که به طور تصادفی، در دو گروه آزمایش (N=15) و کنترل (N=15) جای داده شدند. هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک (نسخه 2) (BDI-II) و پرسشنامه نشانگان مختصر (BSI) مورد ارزشیابی قرار گرفتند (پیـش آزمـون). سپـس، گـروه آزمـايـش تـحت 8 جلسـه هفتگی 2 ساعتة درمـان گـروهی بخشـش قـرار گـرفت و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. از هر دو گروه، پس آزمون با هر دو آزمون و ارزشیابی پیگیرانه 3 ماهه فقط با استفاده از پرسشنامه بک به عمل آمد. نتایج حاکی از کاهش افسردگی در گروه آزمایش بود (p<0.05). همچنین، نتایج تحلیل داده های مربوط به پرسشنامه نشانگان مختصر گویای تفاوت معناداری بین دو گروه در خرده مقیاس های آن و سه شاخص شدت کلی آشفتگی روانی، کل نشانه های مثبت، و شاخص نشانه های مثبت آشفتگی روانی بود (p<0.05). برمبنای این یافته ها، می توان گفت درمان گروهیِ مبتنی بر بخشش در کاهش نشانگان افسردگی و سایر نشانگان آشفتگی روانی که ممکن است با رنجش های بین فردی گذشته سالمندان ارتباط داشته باشند، مؤثر است و برای ارتقاء بهداشت روانی این مرحله از عمر بشر مفید واقع می شود پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسي مدل طراحيِ شغلِ تقاضا ـ منابع ـ حمايت در محيط هاي صنعتي، تجاري، بهداشتی، و دولتي
   حمیدرضا عریضی هاجر براتی
   شماره 1 , دوره 21 , بهار-تابستان 1397
   یکی از مدل های بررسی تأثیر تقاضاهای شغلی بر کارکنان، مدل تقاضا ـ منابع ـ حمایت است. این پژوهش با هدف بررسي مدل طراحيِ شغلِ تقاضا ـ منابع ـ حمايت در محيط هاي صنعتي، تجاري، بهداشتی، و دولتي انجام گردید. نمونه‌های پژوهش از 4 بخش یعنی صنعت (928=n)، بيمارستان (526=n)، تجارت چکیده کامل
   یکی از مدل های بررسی تأثیر تقاضاهای شغلی بر کارکنان، مدل تقاضا ـ منابع ـ حمایت است. این پژوهش با هدف بررسي مدل طراحيِ شغلِ تقاضا ـ منابع ـ حمايت در محيط هاي صنعتي، تجاري، بهداشتی، و دولتي انجام گردید. نمونه‌های پژوهش از 4 بخش یعنی صنعت (928=n)، بيمارستان (526=n)، تجارت (483=n)، و سازمان هاي دولتي (582=n) انتخاب شدند. سپس این افراد، به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های زمان، تلاش جسمی، استقلال، به‌کارگیری مهارت، حمایت اجتماعی، ایمنی شغلی، خشنودی از وظیفه، تعهد سازمانی، و خستگی پاسخ دادند. ارزیابی برابری سنجش در بین جمعیت‌ها در این چهاربخش از طریق فنون ثبات عاملی آزمون شد. یافته ها نشان دادند که مدل شش‌عاملی هم از نـظر شاخص‌هاي مجـذوركاي (به تـرتيـب، در صنعت 85/1، در بيمارستـان 67/1، در تجارت 71/1، و در سـازمان-هاي دولتـي 92/1)، و هم از نظـر شـاخص‌هـاي مطلق و تفصيلي (اين مقادير در هر چهار گروه فقط در مدل پنجم به سطح مطلوب 90/0 مي‌رسند)، همچنین از نظر شاخص هاي باقيمانده (اين مقادير در هر چهار گروه فقط در مدل پنجم كمتر از 04/0 هستند)، در مقایسه با سایر مدل ها از برازش بهتری برخوردارند. همچنین، نتایج نشان دادند که به‌کارگیری مهارت در هر چهار بخش خشنودی از وظیفه و تعهد سازمانی را پیش‌بینی می‌کند. در هر چهار بخش، عامل زمان نیز پیش‌بین خستگی است و حمایت اجتماعی نیز هر سه متغیر خشنودی از وظیفه، تعهد سازمانی، و خستگی را پیش‌بینی می‌کند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - "رابطه علّی فراشناخت و احساس خستگی به واسطة راهبردهای مقابله ای و کمال‌گرایی "
   سمیه سعیدی دهاقانی جلیل  باباپور خیرالدین خلیل اسماعیل پور
   شماره 1 , دوره 21 , بهار-تابستان 1397
   در پژوهش حاضر، رابطة فراشناخت با احساس خستگی، به واسطه راهبردهای مقابله‌ای و کمال گرایی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش در گروه تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است. به این منظور، 400 نفر از بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله چکیده کامل
   در پژوهش حاضر، رابطة فراشناخت با احساس خستگی، به واسطه راهبردهای مقابله‌ای و کمال گرایی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش در گروه تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است. به این منظور، 400 نفر از بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان مقیاس تأثیر خستگي (FIS)، فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30)، پرسشنامة کمال گرایی هیل (PI)، و پرسشنامة راهبردهای مقابله ای (WOCQ) فولکمن و لازاروس را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل مسیر، نشان داد که مسیر علّی غیرمستقیمِ فراشناخت، به‌واسطه کمال گرایی، به طور معنادار بر احساس خستگی اثر دارد (01/0>P). همچنین، کمال گرایی به واسطة راهبرد مقابله ای هیجان محور، بر خستگی اثر غیرمستقیم دارد (01/0>P). بر اساس نتایج این پژوهش، تمرکز بر نقش واسطه ای کمال گرایی در مداخلات درمانیِ افراد مبتلا به سندرم خستگی مزمن، می تواند بخش مهمی از درمان این افراد را تشکیل دهد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - "اثربخشی آموزش مهارت¬های مقابله¬ای با رویکرد شناختی ـ رفتاریِ مثبت¬گرا بر امیدواریِ دانش¬آموزان دبیرستانی با مشکلات سازگاری "
   میترا مصلحی جویباری مالک میرهاشمی
   شماره 1 , دوره 21 , بهار-تابستان 1397
   هدف اساسی مطالعۀ حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد شناختی ـ رفتاریِ مثبت گرا بر امیدواریِ دانش آموزان متوسطۀ دارای مشکلات سازگاری است. این تحقیق آزمایشی در بین دانش آموزان دخترِ 15-14 سالة دارای مشکلات سازگاری در مدارس شهرستان ساری در سال تحصیلی 94 چکیده کامل
   هدف اساسی مطالعۀ حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد شناختی ـ رفتاریِ مثبت گرا بر امیدواریِ دانش آموزان متوسطۀ دارای مشکلات سازگاری است. این تحقیق آزمایشی در بین دانش آموزان دخترِ 15-14 سالة دارای مشکلات سازگاری در مدارس شهرستان ساری در سال تحصیلی 94-1393 انجام شد. از میان دانش آموزان معرفی شده از سوی معلمان، با اجرای آزمون و غربالگری، با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، 40 نفر انتخاب شدند و سپس با استفاده از روش آرایش تصادفی در گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. در مرحـلة پيـش- آزمون، در مورد تمامي شـركت كنندگان، پرسشنامۀ امیدواری اسنایدر (SHQ) اجرا شد. سپس دانش آموزانِ گروه آزمایـش به مدت 14 جلسه (هر هفتـه، دو جلسة 5/1 ساعته)، تحت آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد شناختی ـ رفتاری مثبت گرا (فریدنبرگ، b2010) قرار گرفتند درحالي كه اعضاي گروه كنترل در ليست انتظار بـاقي ماندنـد. بعد از اتمـام برنامـۀ مداخلـه، مجـدداً دانش آموزانِ دو گروه با همان پرسشنامه مورد پس آزمون قرار گرفتند. نتايج حاصل از اجراي تحليل كوواريانس نشان دادند كه پس از كنترل اثر پيش آزمـون، تفـاوت امیدواری در بين گروه آزمايش و کنترل معنادار بود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تأثیر درمان عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری الیس بر ارتقاء سرمایۀ روان شناختی
   نیلا  علمی منش
   شماره 2 , دوره 20 , پاییز-زمستان 1396
   چکیده: امروزه سرمایة روان شناختی به جهت آموزش پذیری و تأثیر بر متغیرهای شغلی، یکی از انواع مهم سرمایه های نامشهود سازمانی تلقی می شود. پژوهش حاضر، به بررسي اثربخشي مدل مداخله ای الیس بر ارتقای سرمایۀ روان شناختیِ كارشناسان شاغل در مراكز صنعتي پرداخت. این پژوهش از نوع ن چکیده کامل
   چکیده: امروزه سرمایة روان شناختی به جهت آموزش پذیری و تأثیر بر متغیرهای شغلی، یکی از انواع مهم سرمایه های نامشهود سازمانی تلقی می شود. پژوهش حاضر، به بررسي اثربخشي مدل مداخله ای الیس بر ارتقای سرمایۀ روان شناختیِ كارشناسان شاغل در مراكز صنعتي پرداخت. این پژوهش از نوع نيمه تجربي با طرح پيش آزمون و پس آزمون است. جامعة آماري آن مشتمل بود بر كارشناسان شاغل در شركت ايران خودرو ديزل به تعداد 650 نفر که از بين آنها، 60 نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي منظم انتخاب شدند و با گمارش تصادفي، در دو گروه 30 نفري جای داده شدند. ابزار سنجش، پرسشنامة سرمایة روان شناختی بود. ابتدا اين پرسشنامه به صورت پيش آزمون اجرا شد و سپس گروه آزمايش در 10 جلسة دو ساعته با روش عقلانی ـ عاطفـی ـ رفتاری الیس آموزش ديـدند. به منظور جمع آوری داده های پـس آزمون و پیگیری، هر دو گـروه در دو مـرحلة دیـگر، مجدداً به ایـن آزمون پـاسخ دادند. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که نمره های مؤلفه های امید، خوش بینی، خودکارآمدی، و تاب آوری در گروه آزمایش در پس آزمون و پیگیری که تحت تأثیر مداخلة الیس بودند، بالاتر از گروه کنترل بود. نتايج آزمون هاي تک متغيري نشان داد که مؤلفه های امید، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری مطابق نتايج توصيفي معنادار است و نشان دهندۀ پایداری اثر مداخلۀ الیس در مرحلۀ پیگیری و افزایش اثرگذاری بر مؤلفۀ خوش بینی است. مدل مداخلاتي و روش الیس موجب ارتقای سطح سرمایۀ روان شناختیِ كارشناسان شاغل شد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - تأثیر رابطة معنایی و بارِ هیجانی بر بازشناسی کلمات متداعی
   سیاوش  طالع پسند
   شماره 2 , دوره 20 , پاییز-زمستان 1396
   چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رابطه معنایی و بارِ هیجانیِ القاشده بین جفت کلمات بر میزان بازشناسی آنها انجام شد. برای این منظور، از طرح تک گروهی با پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری پـژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه دولتی سمنان در سال 1392 تشکیل می دادند. شرکت کنند چکیده کامل
   چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رابطه معنایی و بارِ هیجانیِ القاشده بین جفت کلمات بر میزان بازشناسی آنها انجام شد. برای این منظور، از طرح تک گروهی با پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری پـژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه دولتی سمنان در سال 1392 تشکیل می دادند. شرکت کنندگان 80 دانشجوی دوره کارشناسی (43 مرد و 37 زن) از دو دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه سمنان بودند که از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. با استفاده از نرم افزار سوپرلب، شرکت کنندگان به یک آزمون رایانه ای پاسخ دادند که جفت هایی از کلمات را عرضه می کرد و همچنین فرم تعدیل شده حافظه کوتاه مدت وکسلر را تکمیل کردند. داده ها با تحلیل کوواریانس اندازه گیری های مکرر تحلیل شدند. یافته ها حاکی از تأثیر رابطه معنایی و بارِ هیجانی بر میزان بازشناسی کلمات جفت شده هستند (F=7/64 , P20/001). بالاترین میـزان بـازشناسی در شـرایط ارائه جفت کلمات خنثی است که بـا یکدیگر رابطه معنایی دارند اما در مورد جفت کلمات هیجانی که فاقد رابطه معنایی با یکدیگر هستند، کمترین میزان بازشناسی مشاهده شد. نتایج نشان داد که رابطه معنایی بین جفت کلمات، در مقایسه با والانس هیجانی (مثبت یا منفی) آنها، تأثیر بیشتری بر بازشناسی دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - "مقایسه امیدواری و خودکارآمدی در معتادان موفق (بدون لغزش) و ناموفق (دارای لغزش های مکرر) تحت درمان نگهدارنده با متادون "
   تورج سپهوند
   شماره 1 , دوره 21 , بهار-تابستان 1397
   امیدواری و خودکارآمدی ممکن است نقش سازنده و مهمی در فرایند بهبود از سوء مصرف مواد و جلوگیری از لغزش های مکرر در طی درمان داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چنین نقشی، به مقایسة امیدواری و خودکارآمدی در معتادانِ تحت درمانِ نگهدارنده با متادون پرداخته است که گروهی از آن چکیده کامل
   امیدواری و خودکارآمدی ممکن است نقش سازنده و مهمی در فرایند بهبود از سوء مصرف مواد و جلوگیری از لغزش های مکرر در طی درمان داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چنین نقشی، به مقایسة امیدواری و خودکارآمدی در معتادانِ تحت درمانِ نگهدارنده با متادون پرداخته است که گروهی از آنان بدون لغزش بودند و گروه دیگری مرتکب لغزش های مکرر شده بودند. طـرح این پـژوهش، علّـی ـ مقـایسه ای بود. جامعه پژوهش مشتمل بود بر معتادان مراجعه کننده به مراکز درمان نگهدارنده با متادون شهرستان خرم آباد در نیمسال اول سال 1394. برای این منظور، از میان بیماران این مراکز، تعداد 40 نفر دارای لغزش های مکرر و 40 نفر که بدون لغزش بودند، به صورت در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های امیدواری و خودکارآمدی عمومی در مورد آنها اجرا گردید. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که اگرچه گروه های مورد بررسی از لحاظ میـزان امیدواری بالا بودند، اما به لحاظ این متغیر، بین آنها تفاوت معناداری نبود و تنها از لحاظ میزان خودکارآمدی تفاوت معناداری با یکدیگر داشتند. در نتیجه، برای دستیابی به نتایج درمانیِ مثبت و حفظ این نتایج، علاوه بر داشتن میزان امیدواری بالا، خودکارآمدی بالایی هم لازم است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - پیش بینی ویژگی عصب روان شناختیِ اسکیزوفرنی بر اساس جنبه های شناخت اجتماعی در یک نمونه غیربالینی
   غلامحسین  جوانمرد
   شماره 2 , دوره 20 , پاییز-زمستان 1396
   چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه متقابل آمادگي عصـب ـ روان شنـاختي بـراي اسكيـزوفرني (Sc) است با تئوری ذهن و آلکسی تیمیا، که جنبه هایی از شناخت اجتماعی هستند، در یک گروه غیربالینی. این پژوهش توصیفی از نوع طرح های همبستگی به شیوه پیش بین است. تعداد 200 دانشجو (100 مرد چکیده کامل
   چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه متقابل آمادگي عصـب ـ روان شنـاختي بـراي اسكيـزوفرني (Sc) است با تئوری ذهن و آلکسی تیمیا، که جنبه هایی از شناخت اجتماعی هستند، در یک گروه غیربالینی. این پژوهش توصیفی از نوع طرح های همبستگی به شیوه پیش بین است. تعداد 200 دانشجو (100 مرد و 100 زن) از دو دانشگاه سراسري و پيام نور شهرستان بناب به روش خوشه‌ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس 78 سؤالی اسکیزوفرنی آزمون MMPI-2، آزمون ذهن خواني از طريق تصوير چشم (RMET)، و پرسشنامه آلکسی - تیمیا FTAS-20 استفاده شد. نتـایج حـاصـل از تـجزیه و تـحلیل داده هـا بـا آزمـون همبستگی پیـرسون، و تـحلیل رگرسیون چندگانه به روش استاندارد براي بررسی سهم ترکیبیِ تئوری ذهن و آلکسی تیمیـا در تبـیین آمـادگی عصب ـ روان شنـاختی براي اسكيزوفرني، نشان داد که از بین دو متغیر فوق، تنها متـغير پيش بيـنِ مـؤثر بـر آمـادگي روان شنـاختـی بـراي اسـكيـزوفـرني، آلکسی تیمیا است که بـرای آن، میـزان بتـا 0/58 بـه دسـت آمـد. بـررسـی سـهم هـریـک از سـه زیـرمقیـاس آلکسـی تیمیـا در پیـش بیـنی آمـادگی روان شناختی بـراي اسكيزوفرني، نشان داد که زیرمقیاس دشواری در تشخیص احساسات با بتای 0/50 و زیرمقیاس دشواری در توصیف احساسات با بتای 0/21 سهم معناداری در پیش بینی آمادگی روان شناختی براي اسكيزوفرني دارند. پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار

  ابر واژگان

 • صاحب امتیاز
  رضا زمانی
  مدير مسئول
  سردبیر
  هیئت تحریریه
  شیوا دولت آبادی (دانشگاه علامه طباطبایی) حسین شکر کن (دانشگاه شهید چمران) علیرضا کیامنش (دانشگاه خوارزمی) حمزه گنجی (دانشگاه آزاد اسلامی) بیژن گیلانی (دانشگاه تهران) پروانه محمدخانی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) امیر هوشنگ مهریار (دانشگاه شیراز) مهران منطقی (دانشگاه خوارزمی)
  شاپا: 1019-9616
  شاپای الکترونیکی: 1019-9616

  دوره انتشار: دو فصلنامه
  پست الکترونیک
  research.psychological@gmail.com
  نشانی
  اتوبان کردستان جنوب/ پایین تر از پل حکیم/ خیابان 27 غربی/ 20 متری اول/ خ 25/ پلاک 18/ طبقه 2
  تلفن
  021-88350858
  تلفكس
  داخلی 4- 88350858-021
  کد پستی
  14376-93553

  جستجو

  بانک ها و نمایه ها

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 7
  تعداد شماره ها 13
  مقالات چاپ شده 67
  تعداد نویسندگان 815
  تعداد مشاهده مقاله 309026
  تعداد دانلود مقاله 75726
  تعداد مقالات ارسال شده 378
  تعداد مقالات رد شده 208
  تعداد مقالات پذیرفته شده 84
  درصد پذیرش 21 %
  زمان پذیرش(روز) 127
  تعداد داوران 9
  آخرین به روزرسانی 28/03/1403