• صفحه اصلی
  • اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی ـ هیجانی و انعطاف‌پذیری شناختی بیماران گوارشی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401071039526 بازدید : 3592 صفحه: 7 - 28

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط