• صفحه اصلی
  • اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال پرخوری و نگرانی از تصویر بدنی در مبتلایان به اختلال پرخوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400100133113 بازدید : 3831 صفحه: 123 - 138

20.1001.1.10199616.1400.23.1.6.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط