• صفحه اصلی
  • اثر توان‌بخشی شناختی کنترل مهاری بر کارکردهای اجرایی گرم: خطرپذیری و درک زمان در کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402071044265 بازدید : 1063 صفحه: 7 - 37

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط