• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر مشاوره، ساخت‌گرایی مسیر شغلی بر تغییرات کیفی زندگی‌نامه شخصی مسیر شغلی آینده دانش‌آموزان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402092945144 بازدید : 1266 صفحه: 90 - 104

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط