• صفحه اصلی
  • اخبار نشریه
  • اطلاعیه: تغییر نحوه و شرایط پذیرش مقاله و چاپ آن در نشریه پژوهشهای روان شناختی (از ابتدای خرداد 99)
کد خبر:153 تعداد بازدید خبر :118 بازدید