• صفحه اصلی
  • بررسی اعتبار، ساختار عاملی، و روایی ملاکی مقیاس مقبول‌نمایی اجتماعی مارلو ـ کران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله