فهرست مقالات


شماره 2 سال 21 پاییز - زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980526191567 تکرار محرک و ادراک زمان: آماده­ سازیِ تکرار یا سرکوبِ تکرار؟
حسن صبوری مقدم
محمدعلی نظری
رضا خسرو آبادی
حسین سپاسی مقدم
2 13980526191569 تأثیر مداخلة گروهیِ مبتنی بر برنامه دی روزیر بر کاهش مشکلاتِ برون‌ریزی شدة کودکانِ مبتلا به اُتیسم با عملکرد بالا
احمد یارمحمدیان
افسانه رحیمی
احمد عابدی
سالار فرامرزی
3 13980526191572 رابطة نمرة خرده مقیاس اسکیزوفرنیا در مقیاس MMPI-2 با عملکرد حافظه و توجه، در یک گروه غیربالینی
غلامحسین جوانمرد
4 13980526191573 "نقش بدرفتاری دوران کودکی و آلکسی تایمی در پیش¬بینی اختلال شخصیت مرزی (BPD): مطالعه ای در جمعیت غیر بالینی "
تورج هاشمی
محمد امین شریفی
عباس بخشی پور
مجید محمود علیلو
منصور بیرامی
5 13980526191574 پیش¬بینی نارسایی هیجانی و مشکلات بین¬فردی بر اساس سبک¬های دلبستگی
پریسا فرجی
پگاه فرخزاد
مهرداد ثابت
6 13980526191576 تأثيرآموزش هم¬شاگردی بر یادگیری درس ریاضی در کلاس‌های چند¬پایه با استفاده از طرح تک¬آزمودنی همراه با بررسی کیفی
دکتر یاسمین عابدینی
سید حشمت الله مرتضوی زاده

شماره 1 سال 21 بهار - تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980528191602 "مقایسه امیدواری و خودکارآمدی در معتادان موفق (بدون لغزش) و ناموفق (دارای لغزش های مکرر) تحت درمان نگهدارنده با متادون "
تورج سپهوند
2 13980528191603 پیش بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی و خلاقیّت هیجانی
محبوبه امین
علی اکبر سلیمانیان
احمد حیدرنیا
3 13980528191605 "رابطه علّی فراشناخت و احساس خستگی به واسطة راهبردهای مقابله ای و کمال‌گرایی "
سمیه سعیدی دهاقانی
جلیل باباپور خیرالدین
خلیل اسماعیل پور
4 13980528191608 بررسي مدل طراحيِ شغلِ تقاضا ـ منابع ـ حمايت در محيط هاي صنعتي، تجاري، بهداشتی، و دولتي
حمیدرضا عریضی
هاجر براتی
5 13980528191609 اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر رفتار درمانیِ دیالکتیک در افسردگی نوجوانانِ بی سرپرست
معصومه آخوندی
مینا مجتبایی
6 13980528191610 "اثربخشی آموزش مهارت¬های مقابله¬ای با رویکرد شناختی ـ رفتاریِ مثبت¬گرا بر امیدواریِ دانش¬آموزان دبیرستانی با مشکلات سازگاری "
میترا مصلحی جویباری
مالک میرهاشمی

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)