جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980526191567 تکرار محرک و ادراک زمان: آماده­ سازیِ تکرار یا سرکوبِ تکرار؟
حسن صبوری مقدم
محمدعلی نظری
رضا خسرو آبادی
حسین سپاسی مقدم
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)