• فهرست مقالات زهره مجدآبادی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزشیابی از منابع وب: ارائة یک سیاهه
    زهره مجدآبادی
    با گسترش منابع الکترونیک کاربران زیادی به شبکه جهانی وب رجوع می‎کنند. بار اضافی اطلاعات، اطلاعات بی¬فایده، و اطلاعات غیرصحیح و غیردقیق در صفحات وب، نیاز به تشخیص منابع غیردقیق و گمراه‎کننده را از سوی کاربران می‎طلبد. بخشی از این کاربران را دانشجویان تشکیل می‎دهند. در کن چکیده کامل
    با گسترش منابع الکترونیک کاربران زیادی به شبکه جهانی وب رجوع می‎کنند. بار اضافی اطلاعات، اطلاعات بی¬فایده، و اطلاعات غیرصحیح و غیردقیق در صفحات وب، نیاز به تشخیص منابع غیردقیق و گمراه‎کننده را از سوی کاربران می‎طلبد. بخشی از این کاربران را دانشجویان تشکیل می‎دهند. در کنار منابع سنتی، در حال حاضر با گسترش فن‎آوری رایانه‎ای و دسترسی سهل و فوری به اطلاعات از طریق اینترنت، استفاده از منابع الکترونیک در بین دانشجویان بسیار رایج شده است. کنترل مطالب از حیث اعتبار و قابلیت اعتماد آنها به عهدة کاربر است و بدین¬ترتیب، ارزشیابی از محتوای وب موضوعی مهم محسوب می‎شود. در این راستا، سیاهه ارزشیابی از منابع وب می‎تواند ابزاری مفید برای عموم کاربران و به¬خصوص دانشجویان باشد. جزييات مقاله