• صفحه اصلی
  • تأثیر آموزش مبتنی بر شکوفایی بر شایستگی‌های هیجانی ـ اجتماعی دانش‌آموزان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401071039529 بازدید : 3651 صفحه: 74 - 94

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط