• صفحه اصلی
  • مقايسه تأثیر دو درمان فراشناختی و شناختي ـ رفتاري بر كاهش علائم اضطراب و نگرانیِ افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139705219041163801 بازدید : 4666 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی